Sista styrelsemötet för 2018

ViSAktuellt

På årets sista styrelsemöte diskuterades bl.a. ViS konferensen 8-9 april 2019 i Linköping och ViS remissvar på Komvuxutredningen. Mötet avslutades med givande diskussioner med MichaelaZankl och Inger Bergendorff (bilden) från Sfi-utredningen
 sfiutredningen