Det har hjälpt oss pedagogiskt- om digital kompetens och lärande med digitala hjälpmedel vid sfi i Kalmar

Hans MélenReportage

En av våra gamla KOM-skribenter, Karolina Jeppson, har gjort intervjuer med medarbetare vid sfi i Kalmar. Läs reportaget
sfi-studerande i Kalmar