Externa konferenser 2016

Linda JarlskogViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även bevakat och medverkat av andra organiserade konferenser. En konferens där vi medverkade i med två presentationer var ALM23 på Irland. En annan som vi medverkade i med tre presentationer och ett bokbord var matematikbiennalen i Karlstad.  Konferensen som organiserades av SMDF (Sveriges matematikdidaktiska forskare), även den i Karlstad, bevakades. Dessutom deltog vi med två föredrag på SMaLs sommarkurs i Mullsjö. SMaL står för Sveriges Matematiklärarförening.

Läs gärna rapporten från ALM23 under fliken Dokument. Där finns även presentationer från konferenserna.