Fyra konferenser på temat Matematiksvårigheter

adminViS-matematik

Välkommen till en interaktiv konferens om vuxnas matematiksvårigheter med bidrag från forskning och undervisningspraktik. Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare som möter elever i matematiksvårigheter. Det finns förhållandevis mycket forskning om vuxnas lärande, däremot är det matematikdidaktiska forskningsfältet med fokus på vuxna begränsat. Avsikten med konferenserna som anordnas av ViS-matematik är att skapa en arena där forskare och praktiker kan mötas och där kollegialt lärande rörande undervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande kan utvecklas. Under konferensen kommer vi att arbeta i olika dialogformer för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion kring frågeställningar rörande vuxnas matematiksvårigheter i relation till teori och praktik.

Konferensen Vuxnas matematiksvårigheter kommer att hållas på olika platser under det kommande året för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt. Hösten 2015 hålls den i Linköping 1-2 oktober samt i Örebro 5-6 november. Under våren 2016 kommer konferensen att hållas i Lund 17-18 mars och i Sundsvall 7-8 april. Konferensinnehållet våren 2016 kan komma att förändras.

Sundsvall 7-8 april 2016

  • Tid och plats: Meddelas senare
  • Kostnad: 1 250 kr (Medlemmar ViS), 1 600 kr (icke medlemmar)

I konferensavgiften ingår eftermiddagsfika och konferensmiddag dag 1, samt lunch, för-och eftermiddagsfika dag 2.

Preliminärt program

Har du/ni frågeställningar ni vill diskutera i mindre grupp? Läs vidare under konferensens dialoger

Föredragshållare

Arne Engström, Fil dr. universitetslektor vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet, avdelningen för matematik.

  • Låga prestationer i matematik – ett socialt problemfält

Katarina Sipos, Fil dr. universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, avdelningen för yrkeskunnande och lärande.

  • Vuxendidaktiska utmaningar – om vuxnas identiteter och lärares motivationsarbete i undervisning.

Charlotte Arkenback-Sundström, Lic. doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgsuniversitet. Speciallärare inom matematik och matematikutveckling, ansvarig för specialpedagogiska frågeställningar på Eductus vuxenutbildning, Göteborg.

  • Grupphandledning – Från yrkes- och vardagsmatematik till skolmatematik.

Läs mer här: Presentation föreläsare

När: 2016-04-07 – 2016-04-08
Var: Metropol, Universitetsallén 32
Avgift medlemmar: 1250 SEK
Avgift ej medlemmar: 1600 SEK
Sista anmälningsdag: 2016-03-30