Hjälp oss att påverka genom att fylla i vår enkät och sprid länken

ViSViSa

Hjälp oss att belysa hur administratörer inom vuxenutbildningen har det i sitt arbete. Enkätsvaren är anonyma och du får gärna sprida länken till andra administratörer inom vuxenutbildningen. Ditt svar hjälper oss att förstå vad vuxenutbildningens administratörer verkligen gör och vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete.
Resultatet av enkäten presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg.
Gå till enkäten