EPALE – Europeiska kommissionen

EPALE är en öppen flerspråkig plattform som grundar sig på medlemsskap för lärare, utbildare, akademiker, beslutsfattare och alla andra med en yrkesmässig roll inom vuxnas lärande i hela Europa.

Gemenskapen är det centrala på EPALE. Plattformen är uppbyggd kring konceptet att dela innehåll som hänför sig till vuxnas lärande, inklusive nyheter, blogginlägg, resurser samt evenemang och kurser.

EPALE finansieras av Europeiska kommissionen, som den senaste utvecklingen i ett kontinuerligt åtagande för att förbättra kvaliteten på tillhandahållande av vuxnas lärande i Europa. Du kan läsa mer om EU:s politik när det gäller vuxnas lärande här.

Klicka här för att komma till EPALE