ViS dialogkonferenser i matematik 2017 i samarbete med NCM

Linda JarlskogViS-matematik

OBS! Konferensen i Sundsvall är inställd. Vi hänvisar till samma datum i Borlänge.

Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer.

Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta del av inspirerande föreläsningar kommer vi gemensamt att arbeta med dessa frågor. Några föreläsningar ges på respektive ort medan andra ges virtuellt. Deltagarna i Borlänge och Sundsvall kommer också att kunna kommunicera med varandra både under konferensen och efteråt.

Varmt välkommen att delta såväl matematiklärare som skolledare och övriga intresserade. Konferensen vänder sig även till matematiklärare på grund- och gymnasieskolan.

Sista anmälningsdagen till konferenserna i Borlänge och Sundsvall är 29 september.

Material inför konferensen skickas ut i samband med sista anmälningsdatumet.

Tid och plats

Göteborg, 26-27 januari 2017.
Stockholm (centrala), 30-31 mars 2017
Borlänge och Sundsvall: 12-13 oktober 2017

Medverkande i Borlänge/Sundsvall, 12-13/10 2017

Peter Nyström – föreståndare för NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning), Göteborg.
Tomas Lingefjärd – Göteborgs universitet, Göteborg
Johan Thorbiörnson – KTH, Stockholm
Lasse Svensson – KTH, Stockholm
ViS-matematik nätverk
Lokala samarbetspartners

Klicka här för en mer detaljerad information om matematikkonferensen i Borlänge och Sundsvall

uppdaterad 2016-03-02