Reportage

Här samlar vi reportage och artiklar. Syftet är att ge utrymme för analys och fördjupad läsning om vad som händer inom vuxenutbildningen. Sida ersätter tidningen KOM och vi vill erbjuda ett kontinuerligt flöde med intressant läsning. Vi vill också fånga medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter!
Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)

2016

 • Att utvecklas genom internationellt samarbete.
  Här inspirerar och beskriver Kerstin Hagblom från UHR vilka vinster som kan göras, både individuellt och för verksamheten,genom att samarbeta internationellt. Läs artikeln: Att utvecklas genom internationellt samarbete
 • Rapport Vuxnas matematiksvårigheter.
  I följande artikel presenterar Linda Jarlskog från ViS matematiknätverk de fyra konferenser på temat Vuxnas matematiksvårigheter som genomfördes 2015/16.Här hittar du sammanfattningar av de medverkandes föreläsningar men också reflektioner och åtgärdsförslag. Läs hela artikeln: Rapport-Matematiksvårigheter
 • Forskning om vuxenutbildning. Läs Andreas Fejes artikel: Forskning om vuxenutbildning
 • Encell- ett centrum för livslångt lärande Cecilia Bjursell Encells presenterar Encells uppdrag, forskning och övrig verksamhet. Encell, är ett nationellt centrum, kopplat till högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.I kommande artiklar avser vi att belysa mera specifika delar av Encells forskningsområden. Läs mer: Encell-ett centrum för livslångt lärande
 • Vuxenutbildningens framtid, makt och kreativitet. På ESREAs vuxenpedagogiska forskningskonferens diskuterades bl a. Vad är kreativitet? Är kreativitet något som går att fostra? Vem och vad inkluderas och exkluderas inom vuxenutbildningen? Andrea Fejes är professor i vuxenpedagogik och belyser här frågeställningar från konferensen. Artikeln ger också en kort beskrivning över organiseringen av vuxenpedagogiska forskare i Europa. Läs artikeln
 • Adult Learning and Global Change, är ett internationellt masterprogram vid Linköpings universitet. Ann-Christine Gustavsson, Arbetsmarknadsavdelningen i Lilla Edet berättar om alumnikonferensen.
 • ViS matematikstipendiat 2016

Läs om stipendiet
Läs om årets stipendiat Lisa Valtersson
Läs reportaget från ALM-konferensen

2015

2014