Månadens goda exempel, digitalisering av SFI – forskningsprojekt förkortar inlärningstiden

ViSReportage

Hermods har tillsammans med ett antal aktörer bland annat Invigos, KTH och Lingsoft startat ett forskningsprojekt som ska minska inlärningstiden för sfi-elever med 25 % med hjälp av ett digitalt verktyg.

Syftet med projektet är att effektivera sfi-elevers lärande för att på så sätt snabbare integreras in i det svenska samhället. Det digitala verktyget ska också ge dem inspiration och göra det roligare att skriva texter.

I slutet av november påbörjades en effektstudie där 16 lärare och 600 sfi-elever deltog från Hermods skolor i Stockholm, Uppsala och Malmö. Studien håller nu på att analyseras och förhoppningen är att det bli ett permanent koncept som kommer att användas runt om i hela Sverige. Läs mer