Nätverk som breder ut sig

Ett starkt nätverk ger oss kraft att påverka framtidens utbildningsformer. Kommunala och privata anordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland våra medlemmar. Andra är bibliotek, lärcentrum och vägledningscentrum. Antalet medlemmar ökar ständigt och vi uppmuntrar nätverk med olika intresse- och yrkesinriktningar. Nätverken godkänns av styrelsen och har en budget som årligen beslutas av ViS styrelse. I övrigt arbetar de självständigt.
Inom ViS finns idag fyra nätverk:

Har du förslag till nya nätverk så är du välkommen att höra av dig.