SiV – Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Nätverket SiV har efter sammanslagningen av vår moderförening ViS (Vuxenutbildning i samverkan) organiserat sig och har en arbetsgrupp som jobbar för att syfte och målsättningar skall uppfyllas.

Så här kan man sammanfatta nätverket och vad man som medlem kan ta del av:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella Nätverket SiV jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.

SiV’s arbetsgrupp i nätverket träffas regelbundet och består av Annebelle Hedén från Västerås, Eva Florin från Jönköping, Helena Gunnarsson från Göteborg, Monica Lindgren från Skellefteå och Vanessa Janpár från Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker)

Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar. Arbetsgruppen har regelbundet anordnat konferenser för medlemmar och har ambitionen att fortsätta med det.