Arbetsgruppen i SiV

Lotta Sandin
Kunskapscentrum Nordost
08-55 55 8347
 lotta.sandin@taby.se

Ola Nordell
Vux Tranås
0140-684 85
 ola.nordell@tranas.se

Monica Lindgren
Centrum för vägledning Skellefteå
0910-712 523
 monica.c.lindgren@skelleftea.se

Helena Gunnarsson 
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Göteborgs stad
0313-683 071
 helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Annebelle Hedén
Vuxenutbildningscentrum Västerås
076-569 08 93
 annebelle.heden@vasteras.se

Eva Florin
Vuxenutbildningsenheten Jönköping
036- 10 24 24
 eva-britt.florin@jonkoping.se