Resestipendium

SiV har delat ut ett antal resestipendium och resmålet för stipendiet varierar.

  • 2012 års resestipendium innebar att stipendiaten fick resa, logi och konferensavgift till den årliga IAEVGs internationella konferens som gick av stapeln i Mannheim, Tyskland.
  • 2013 gick resan till Zürich, Schweiz. Stipendiet gav möjlighet för Gun Lundberg (2013 års resestipendiat) att delta i konferensen; International seminar for guidance counsellors.
  • 2014 tilldelades Jenny Rosvall och innebar att delta på Educational guidance in Denmark.
  • 2015 års resestipendiat blev Pia Nilsson, studie- och yrkesvägledare, Gislaved som deltog i IAEVG:s internationella konferens i Japan.
  • 2016 var Jeanette Lehninger som arbetar i Stockholm i Madrid och besökte konferensen.

Ansök stipendiet så här:
–  Presentation av dig själv och din arbetsplats 
–  Varför vill du resa till konferensen i Mexiko
–  Hur vill du använda dina kunskaper när du kommer hem igen?
–  Vi ser nu fram emot att läsa nästa reserapport på denna sida.
Skicka ansökan som vanligt dokument senast 14 juni till ola.nordell@tranas.se

Läs mer på IAEVGs hemsida här>>

Jeannette Lehninger – 2016 års stipendiat

Mitt namn är Jeannette Lehninger och det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot årets resestipendium för deltagande på IAEVG´S konferensen i Madrid.
Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare inom Stockholm stad sedan 2009, och arbetar idag inom Arbetsmarknadsförvaltningen på SFI Söderort där jag vägleder vuxna. Att dagligen få möta individer från jordens alla hörn är både berikande och utmanande. Temat för årets konferens är Promotion Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact. Ledorden för årets konferens fångar det jag upplever att jag arbetar med dagligen men även det som jag uppfattar vara ett av mina största utvecklingsområden, då tiden ofta är en bristvara och reflektion är en nödvändighet för att förstå vilken inverkan våra handlingar kan ha på de individer som vi studie- och yrkesvägledare möter. Jag har därför stora förväntningar och hoppas på att konferensen skall ge mig inspiration, kollegialt utbyte samt nya idéer kring hur vi kan arbeta vidare med dessa viktiga frågor här i Sverige.

 

Tidigare resestipendium

Se alla stipendiater