SiV - Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Så här kan man sammanfatta nätverket och vad man som medlem kan ta del av:

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella konstellationer.

Det nationella Nätverket SiV jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.

Vi lämnar remissvar och skrivelser på sådant som kan påverka vårt arbete och de vi träffar. Arbetsgruppen anordnar också konferenser för medlemmarna.

Följ oss gärna på Facebook. Där kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyten.

Medlemskap

Arbetar du som studie- och yrkesvägledare på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket SiV.

SiVs verksamhetsplan 2018

SiVs verksamhetsberättelse 2017

  Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

  Study and career counsellors within the adult education

Kontakta oss

Arbetsgruppen i SiV

Monica Lindgren

Robertsfors
monica.c.lindgren@robertsfors.se

Helena Gunnarsson

Göteborg
helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se

Annebelle Hedén

Västerås
annebelle.heden@visnet.se

Eva Florin

Jönköping
eva-britt.florin@jonkoping.se

Vanessa Janpár

Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker)

vanessa.janpar@taby.se