ViS nätverk för skolledare

Nätverket vänder sig till både skolledare som beställare och utbildningsanordnare. Det händer mycket inom vårt område. Upphandlingar, delegerade betygsrätter, nya gymnasieskolan mm. Detta gör att vi känner ett stort behov av att bevaka och påverka skolledarfrågor. Vissa frågor behöver vi lyfta gemensamt, i andra frågor finns ett behov för skolledare som beställare respektive utbildningsanordnare att diskutera var för sig. Större delen av Sveriges anordnare av vuxenutbildning är medlemmar i ViS. Arbetar du som skolledare på en arbetsplats som är medlem i ViS är du automatiskt medlem i skolledarnätverket.

Vid skolledarforum i Stockholm 17-18 november bildades en sluten grupp på Facebook för skolledarnätverket.

Facebookgrupp för skolledarnätverket

Välkommen att ansöka om att gå in i gruppen om du arbetar som skolledare eller chef inom vuxenutbildningen.