ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

ViS-matematik bildades 2012. Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

Aktuell konferens: Problemlösning och modellering

uppdaterat 2016-12-15