ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

ViS-matematik bildades 2012. Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för kontakt och diskussion mellan vuxenutbildare i matematik,
  • lyfta fram specifika frågor som rör vuxenutbildningen i matematik,
  • stärka vuxenutbildares yrkesidentitet,
  • sprida goda exempel och idéer
  • samt att organisera återkommande konferenser.

ViS konferens i matematik 19-20 april
Digitalisering i vuxenutbildningen, nya kursplaner i matematik, programmering, symbolhantering och digitala verktyg – hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Till anmälan >>>