Här kommer information om forskare vars forskning kopplar till vuxnas lärande i matematik att läggas ut.