ViS-matematiks resestipendium

ViS-matematik vill med sitt resestipendium stimulera till kompetensutveckling inom området matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Stipendiet syftar till att belysa den egna undervisningspraktiken genom perspektiv från undervisnings- och lärandepraktiker i andra länder och internationell forskning.

Stipendiet som kan sökas av ViS-medlemmar, riktar sig till matematiklärare och specialpedagoger/lärare som är engagerade inom vuxenutbildningens matematikundervisning. Stipendiet gäller för en persons deltagande i konferensen ALM 24 (Adults Learning Mathematics) som äger rum i Rotterdam i början av juli 2017. Kostnaderna för konferensdeltagande, samt kostnader för resor, övernattning och mat täcks av stipendiet.

Klicka på länken för att komma till ALMs hemsida.

Ansökningskriterier, förväntningar på dokumentation och rapportering

Ansökningskriterier

  • Temat för din ansökan ska anknyta till temat för kommande ALM-konferens.
  • Din ansökan ska beskriva din undervisningspraktik och ditt utvecklingsarbete. Vad kan ditt utvecklingsarbete innebära i din/er undervisning?
  • Skolledare/rektor ska uttrycka ett stöd för ditt utvecklingsarbete.
  • Ditt utvecklingsarbete ska rikta sig mot undervisningen av vuxna.

Förväntningar på dokumentation och rapportering

  • Din resa ska redovisas genom en reflektion av konferenstemat i form av en reseberättelse på maximalt två sidor.
  • Din resa ska redovisas som en muntlig eller en digital presentation vid en ViS-konferens.

Sista ansökningsdatum 1 maj 2017.
Skicka din ansökan till hans47_melen@hotmail.com

Tidigare stipendiater

2016 Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter

Motivering:  Med temat för sommarens ALM-konferens, Numeracy, som lins beskriver Lisa Valtersson på ett insiktsfullt och reflekterande sätt sina genomförda och pågående utvecklingsarbeten och hur dessa har påverkat den egna undervisningspraktiken. Lisas arbete bidrar också till utveckling av kollegornas undervisning och har en tydlig strävan mot integrering av forskning och undervisningserfarenhet.

 

uppdaterat 2017-03-02