ViS-matematiks resestipendium 2018

Stipendiet syftar till att premiera en utveckling inom vuxnas matematiklärande.
Det syftar även till att spegla den egna undervisningspraktiken ur ett internationellt perspektiv.

Stipendiet som kan sökas av ViS-medlemmar, riktar sig till legitimerade matematiklärare och specialpedagoger/lärare som under en längre tid varit verksamma inom vuxenutbildningens matematikundervisning.

Stipendiet gäller för en persons deltagande i konferensen ALM 25 (Adults Learning Mathematics) som äger rum i London 9 – 12 juli 2018.

Kostnaderna för konferensdeltagande, samt kostnader för resor, övernattning och mat täcks av stipendiet.

Klicka på länken för att komma till ALMs hemsida.

Ansökningskriterier, förväntningar på dokumentation och rapportering

Ansökningskriterier

  • Din ansökan ska beskriva din undervisningspraktik och ditt utvecklingsarbete. Vad kan ditt utvecklingsarbete innebära i din/er undervisning?
  • Din skolledare/rektor ska uttrycka ett stöd för ditt utvecklingsarbete.
  • Ditt utvecklingsarbete ska rikta sig mot undervisningen av vuxna.

Förväntningar på dokumentation och rapportering

  • Din resa ska redovisas genom en reflektion av konferenstemat i form av en reseberättelse på maximalt två sidor.
  • Din resa ska redovisas som en muntlig eller en digital presentation vid en ViS-konferens.

Sista ansökningsdatum 1 maj 2018.
Skicka din ansökan till hans47_melen@hotmail.com

Tidigare stipendiater

2016 Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter

Motivering:  Med temat för sommarens ALM-konferens, Numeracy, som lins beskriver Lisa Valtersson på ett insiktsfullt och reflekterande sätt sina genomförda och pågående utvecklingsarbeten och hur dessa har påverkat den egna undervisningspraktiken. Lisas arbete bidrar också till utveckling av kollegornas undervisning och har en tydlig strävan mot integrering av forskning och undervisningserfarenhet.

 

uppdaterat 2017-03-02