Nätverk för administratörer inom vuxenutbildning

ViSa är ett nätverk för dig som är administratör inom Vuxenutbildningen.
ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. ViSa vill verka för kreativ fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapa förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät. Enda kravet är att din arbetsplats är medlem i ViS.

ViSas arbetsgrupp planerar och genomför seminarier för administratörer. ViSa svarar på remisser och omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.

Följ oss gärna på Facebook
Här kan du nätverka och delta i erfarenhetsutbyte.

Vill du veta mer?

Hör av dig till:
Pernilla Berntsen
 040-344962
 pernilla.berntsen@malmo.se

Vårt syfte är att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildningen. Vi vill verka för kreativ fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling samt skapa förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät.

Som medlem i ViSa får du

  • ett nätverk av kollegor spridda över hela landet
  • möjlighet att verka i angelägna frågor som berör vårt arbete
  • möjlighet till intressant och prisvärd fortbildning
  • möjlighet att påverka beslut genom representation i olika nationella sammanhang

Medlemskap

Arbetar du som administratör på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket ViSa.