Här samlar vi reportage och artiklar. Syftet är att ge utrymme för analys och fördjupad läsning om vad som händer inom vuxenutbildningen. Sida ersätter tidningen KOM och vi vill erbjuda ett kontinuerligt flöde med intressant läsning. Vi vill också fånga medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Mångfald i förskolan-ett integrationsprojekt

Hans MélenReportage

I följande artikel beskriver Lisbeth Jonasson ett lyckat samarbetsprojekt mellan kommunerna Kalmar,Torsås och Mörbylånga. Projekt: Asyl, Migrations- och integrationsfonden har beviljat Kunskapsnavet medel för att utbilda nyanlända till barnskötare. Målet är att minst hälften av dem har någon form av anställning efter projektet. Ytterligare mål är att skapa en utbildningsmodell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten som sedan kan … Läs mer

IKT og voksnes læring

Hans MélenReportage

I denna och kommande artiklar kommer vi att belysa olika aspekter av IKT-frågor kring vuxnas lärande. Torhild Slåtto ger här en lägesbeskrivning utifrån några nordiska projekt. Läs artikeln IKT_voksnes_læring

Almedalen-Komvuxutredningen

Hans MélenReportage

I den här artikeln berättar Anna Falkström Olsson, styrelseledamot i ViS, om Roger Mörtviks presentation av det pågående arbetet med komvuxutredningen. Läs artikeln Almedalen- komvuxutredningen

Kompetensförsörjning för tillväxt och välfärd

Hans MélenReportage

Här kommer det första reportaget från ViS medverkan i Almedalsveckan. Monica Lundqvist från Lappland, styrelsemedlem i ViS, summerar här sina intryck. Vi återkommer med flera reportage kring Almedalsveckans seminarier. Läs artikeln Artikel-Almedalen

Adults Learning Mathematics

ViSReportage

Adults Learning Mathematics (ALM) är en internationell organisation och möteplats för praktiker och forskare inom området vuxnas matematiklärande. Här ger Linda Linda Jarlskog en presentation av verksamheten. Linda arbetar i ViS matematiknätverk men är sedan ett år också styrelseledamot i ALM. Hon är lektor vid vuxenutbildningen i Lund. Läs artikeln Adults Learning Mathematics

MYH – ett samtal med Thomas Persson

ViSReportage

I den här intervjun möter du MYHs generaldirektör Thomas Persson i ett samtal kring myndighetens verksamhet, nyheter och framtid. Läs artikeln MYH- ett samtal med Thomas Persson Foto: Johanna Fond

Internationella undersökningar av vuxnas utbildning och färdigheter

ViSReportage

En artikel av Erik Mellander Sammanfattning Sverige har högst andel vuxna i utbildning och fortbildning i hela EU år 2011, drygt 70 procent: I hela EU-var genomsnittet 40 procent. Trots detta finns det ca ½ miljon vuxna i Sverige som varken arbetar eller studerar. Det är en stor utmaning för vuxenutbildningen att nå dessa människor, särskilt som en majo­ritet av … Läs mer

Samarbeten över Nordens gränser inspirerar vuxenutbildare

Hans MélenReportage

I de nordiska länderna har vi både språk och grundvärderingar som liknar varandra. Därför är det lätt att samarbeta och inspireras av grannländernas arbete med vuxenutbildning. Det utesluter dock inte samarbeten med resten av världen. Antra Carlsen berättar här om hur hon knyter samman människor i NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och stödjer samarbete tvärs över gränserna. Antra Carlsen … Läs mer

SiV, ViSa och ViS-matematik – tre aktiva nätverk

Hans MélenReportage

Inom ViS arbetar vi på många fronter för att tillvarata vuxenutbildningens intressen och att ge våra medlemmar god service genom att bl.a. påverka, informera och erbjuda olika former av kompetensutveckling. Bildandet av olika nätverksgrupper har blivit ett sätt att mera tydligt fokusera såväl på olika yrkeskategorier som på olika verksamhetsområden. Man kan också se nätverken som ett medel att komma … Läs mer