Vi vill gärna ha medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Hamed tror på individuellt lärande

Hans MélenReportage

Karin Jansson tecknar ett poträtt av Hamed Ubaidi Karlsson, journaliststudent och föreläsare med fokus på integration. Läs  artikel: Hamed tror på individuellt lärande

ViS i Almedalen 2018

ViSReportage

I år firade politikerveckan i Almedalen 50 år, Komvux fyller 50 år och ViS bjöd för femte året i rad på ett uppskattat program. Vad vill partierna med vuxenutbildningen? Vad passade bättre detta valår än att inleda Vuxenutbildningens dag, med att be partierna berätta om sina intentioner med vuxenutbildningen? De borgliga partierna vill gasa i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur, … Läs mer

Hverdagsintegrering med mobiltelefonen

Hans MélenReportage

Torhild Slåtto berättar om forskning vid The Open University där man undersöker samspelet mellan vardagsliv, lärande, integration och teknologi. Mobiltelefonen är ett viktigt verktyg i språklärandet och därmed i integrationsprocessen. Läs  artikel: Hverdagsintegrering med mobiltelefonen

Månadens goda exempel, värdegrundsfrågor för Sfi-elever i Göteborg

ViSReportage

På Folkuniversitetet i Göteborg startas nu Värdegrunds-Sfi. Det är ett projekt med syftet att ta fram en metod för Sfi-lärare i arbetet med läroplanens värdegrundsmål. Två klasser på D-nivå kommer under tio veckor att få besök av olika inspiratörer. Det är människor som i sina yrken möter nyanlända familjer och människor som vuxit upp i miljöer där samhällsvärderingarna ligger långt … Läs mer

Månadens goda exempel, Sfi i Lerum

ViSReportage

Skolverket har granskat Sfi i 15 verksamheter. Sfi i Lerum lyfts fram som ett föredöme. Undervisningen i svenska för invandrare vid Lerums vuxenutbildning genomförs med arbetssätt och arbetsformer som i hög utsträckning stödjer elevernas språkutveckling skriver man >>>