Vi vill gärna ha medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Månadens goda exempel, digitalisering av SFI – forskningsprojekt förkortar inlärningstiden

ViSReportage

Hermods har tillsammans med ett antal aktörer bland annat Invigos, KTH och Lingsoft startat ett forskningsprojekt som ska minska inlärningstiden för sfi-elever med 25 % med hjälp av ett digitalt verktyg. Syftet med projektet är att effektivera sfi-elevers lärande för att på så sätt snabbare integreras in i det svenska samhället. Det digitala verktyget ska också ge dem inspiration och göra … Läs mer

Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Hans MélenReportage

I följande artikel berättar Mohamed Chaib om hur begreppet livslångt lärande utvecklats utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Författaren är grundare till det nationella centret Encell och var dess föreståndare under den första tioårsperioden. Läs artikeln: Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Månadens goda exempel, rekryterande industriutbildning i Skellefteå

Hans MélenReportage

Under den här rubriken kommer vi fortsättningsvis att publicera goda exempel från vuxenutbildningen runt om i landet.Det första exemplet är hämtat från en rekryterande industriutbildning inom Smart Industri T2 College i Skellefteå där man utvecklar ett koncept för en kurs/utbildning där fokus ligger i att eleverna får utveckla sina kreativa och problemlösande förmågor, egenskaper som efterfrågas i industrin. Det handlar … Läs mer

Om validering

Hans MélenReportage

Marja Beckman har träffat professor Per Andersson vid Linköpings universitet. Vad har hänt sedan valideringsbegreppet introducerades, varför har utvecklingen gått så långsamt och hur ser framtiden ut? Läs mer: Om validering

Validering av vuxnas matematikkunnande

Hans MélenReportage

I några kommande artiklar kommer vi att belysa validering ur olika aspekter. I det första bidraget, som tidigare varit publicerad i den matematikdidaktiska tidskriften Nämnaren, resonerar författarna Lars Mouwitz och Lars Gustafsson kring vuxnas matematikkunnande relaterat till skolmatematiken. Läs mer: Validering av vuxnas matematikkunnande

Mångfald i förskolan-ett integrationsprojekt

Hans MélenReportage

I följande artikel beskriver Lisbeth Jonasson ett lyckat samarbetsprojekt mellan kommunerna Kalmar,Torsås och Mörbylånga. Projekt: Asyl, Migrations- och integrationsfonden har beviljat Kunskapsnavet medel för att utbilda nyanlända till barnskötare. Målet är att minst hälften av dem har någon form av anställning efter projektet. Ytterligare mål är att skapa en utbildningsmodell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten som sedan kan … Läs mer