Vi vill gärna ha medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Månadens goda exempel, Sfi i Lerum

ViSReportage

Skolverket har granskat Sfi i 15 verksamheter. Sfi i Lerum lyfts fram som ett föredöme. Undervisningen i svenska för invandrare vid Lerums vuxenutbildning genomförs med arbetssätt och arbetsformer som i hög utsträckning stödjer elevernas språkutveckling skriver man >>>

Månadens goda exempel, robot lär SFI-elever svenska

ViSReportage

… eller i alla fall månadens mest originella exempel. Eleverna som går SFI i Alvik fick härom dagen besök av den människoliknande roboten Furhat. Han kom dit för att samtala med eleverna på svenska. Det är ett forskningsprojekt från KTH. Professor i talkommunikation Olov Engwall berättar hur roboten ska utvecklas så att den på bästa sätt ska kunna samtala med … Läs mer

Månadens goda exempel

ViSReportage

Säters snickerifabrik behövde anställa och nyanlända behövde arbete. Det som saknades för en matchning var yrkesspråket. Då beställde företaget en uppdragsutbildning i yrkessvenska från kommunen med fokus på ord och meningar som behövs i jobbet.  Nu har man anställt tre nyanlända personer och tagit in en ny praktikant som troligen kommer att få tillsvidareanställning när praktikperioden är slut. – Att kunna … Läs mer

Månadens goda exempel, digitalisering av SFI – forskningsprojekt förkortar inlärningstiden

ViSReportage

Hermods har tillsammans med ett antal aktörer bland annat Invigos, KTH och Lingsoft startat ett forskningsprojekt som ska minska inlärningstiden för sfi-elever med 25 % med hjälp av ett digitalt verktyg. Syftet med projektet är att effektivera sfi-elevers lärande för att på så sätt snabbare integreras in i det svenska samhället. Det digitala verktyget ska också ge dem inspiration och göra … Läs mer

Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Hans MélenReportage

I följande artikel berättar Mohamed Chaib om hur begreppet livslångt lärande utvecklats utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Författaren är grundare till det nationella centret Encell och var dess föreståndare under den första tioårsperioden. Läs artikeln: Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Månadens goda exempel, rekryterande industriutbildning i Skellefteå

Hans MélenReportage

Under den här rubriken kommer vi fortsättningsvis att publicera goda exempel från vuxenutbildningen runt om i landet.Det första exemplet är hämtat från en rekryterande industriutbildning inom Smart Industri T2 College i Skellefteå där man utvecklar ett koncept för en kurs/utbildning där fokus ligger i att eleverna får utveckla sina kreativa och problemlösande förmågor, egenskaper som efterfrågas i industrin. Det handlar … Läs mer