Vi vill gärna ha medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Om validering

Hans MélenReportage

Marja Beckman har träffat professor Per Andersson vid Linköpings universitet. Vad har hänt sedan valideringsbegreppet introducerades, varför har utvecklingen gått så långsamt och hur ser framtiden ut? Läs mer: Om validering

Validering av vuxnas matematikkunnande

Hans MélenReportage

I några kommande artiklar kommer vi att belysa validering ur olika aspekter. I det första bidraget, som tidigare varit publicerad i den matematikdidaktiska tidskriften Nämnaren, resonerar författarna Lars Mouwitz och Lars Gustafsson kring vuxnas matematikkunnande relaterat till skolmatematiken. Läs mer: Validering av vuxnas matematikkunnande

Mångfald i förskolan-ett integrationsprojekt

Hans MélenReportage

I följande artikel beskriver Lisbeth Jonasson ett lyckat samarbetsprojekt mellan kommunerna Kalmar,Torsås och Mörbylånga. Projekt: Asyl, Migrations- och integrationsfonden har beviljat Kunskapsnavet medel för att utbilda nyanlända till barnskötare. Målet är att minst hälften av dem har någon form av anställning efter projektet. Ytterligare mål är att skapa en utbildningsmodell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten som sedan kan … Läs mer

IKT og voksnes læring

Hans MélenReportage

I denna och kommande artiklar kommer vi att belysa olika aspekter av IKT-frågor kring vuxnas lärande. Torhild Slåtto ger här en lägesbeskrivning utifrån några nordiska projekt. Läs artikeln IKT_voksnes_læring

Almedalen-Komvuxutredningen

Hans MélenReportage

I den här artikeln berättar Anna Falkström Olsson, styrelseledamot i ViS, om Roger Mörtviks presentation av det pågående arbetet med komvuxutredningen. Läs artikeln Almedalen- komvuxutredningen

Kompetensförsörjning för tillväxt och välfärd

Hans MélenReportage

Här kommer det första reportaget från ViS medverkan i Almedalsveckan. Monica Lundqvist från Lappland, styrelsemedlem i ViS, summerar här sina intryck. Vi återkommer med flera reportage kring Almedalsveckans seminarier. Läs artikeln Artikel-Almedalen

Adults Learning Mathematics

ViSReportage

Adults Learning Mathematics (ALM) är en internationell organisation och möteplats för praktiker och forskare inom området vuxnas matematiklärande. Här ger Linda Linda Jarlskog en presentation av verksamheten. Linda arbetar i ViS matematiknätverk men är sedan ett år också styrelseledamot i ALM. Hon är lektor vid vuxenutbildningen i Lund. Läs artikeln Adults Learning Mathematics