Vi vill gärna ha medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Reportage från ALM-konferensen

adminReportage

Numeracy: A Critical Skill in Adult Education Maynooth, Ireland: July 3rd – July 6th, 2016 Maynooth University (foto: L. Valtersson) Matematiknätverket i ViS har för första gången delat ut ett resestipendium. Här berättar jag, årets mottagare, om mina upplevelser och erfarenheter från den konferens på Irland som jag bevistade. ”Det var så intressant när hon sa att” … ”Jag tyckte … Läs mer

2016 års stipendiat från matematiknätverket i ViS

adminReportage

Jag heter Lisa Valtersson, är behörig lärare i matematik på grund- och gymnasienivå och har adekvat Lärarlegitimation samt en master i Adult Learning. Sedan våren 2014 är jag förstelärare. Min arbetsplats Järfälla Lärcentrum, där jag arbetat sedan 2006, har för närvarande endast matematikkurser på grundläggande nivå. Dock planerar vi att återuppta gymnasiekurserna hösten 2017 och det ser jag fram emot. … Läs mer

ViS matematikstipendium 2016

Hans MélenReportage

Med ett resestipendium vill ViS stimulera till kompetensutveckling inom området matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Stipendiet syftar till att belysa den egna undervisningspraktiken genom perspektiv från undervisnings- och lärandepraktiker i andra länder och internationell forskning. Vid årets ViS konferens i Uppsala fick Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter, ta emot stipendiet som då delades ut för första gången. Motiveringen var följande: … Läs mer

John-John Ernstssons reflektioner från Almedalen 2016

adminReportage

Under Almedalsveckan i början av juli var vuxenutbildningen ett av de områden som belystes. ViS stod som arrangör för ett uppskattat seminarium och stora delar av vår styrelse var där. Vi kommer nu att publicera personliga reflektioner från några styrelsemedlemmar. Först ut är John-John Ernstsson.