Studiebesök Forshaga lärcentrum och Karlstad universitet

adminSiV på turné

Forshaga

SiV har haft förmånen att få göra ett besök i februari hos dels Karlstad universitet samt Forshaga Lärcentrum. Inspirerande och intressanta besök! Inom kort kommer en kort artikel utifrån detta. Vill gärna visa hur fantastiskt fina lokaler de har i Forshaga och även den fina illustrationen på väggen som symboliserar Klarälven!

Den 22 mars bjöd Skolverket in till referensgruppsmöte

adminSiV på turné

Skolverket bjöd in ett antal vägledare till ett referensgruppsmöte med fokus på det uppdrag som Skolverket fått från regeringen. Med utgångspunkt, ur budgetpropositionen, i att det finns ett behov en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen och att studie- och yrkesvägledare behöver kontinuerligt höja sin kompetens för att upprätthålla och utveckla inom vägledningen. Har Skolverket fått i uppdrag att bland annat att … Läs mer

Revidering allmänna råd för studie- och yrkesorientering

adminSiV på turné

Den 17 oktober bjöd Skolverket in representanter för att samla  in synpunkter kring de allmänna råden gällande studie- och yrkesorientering. Där fanns ViS representerad i form av Åke Pettersson och Birgitta Torgrimson. I bifogad sammanställning kan du läsa om vad hearingen genererade i för intressanta diskussioner.  Hearing Skolverkets – allmanna rad studie- och yrkesorientering

Besök Skolverket samt Gunilla Svantorp riksdagsledmot (S) utbildningsutskottet

adminSiV på turné

SiV har tidigare träffat Gunilla Svantorp för att lyfta aktuella Vuxenutbildningsfrågor. utifrån Gunilla Svantorps önskemål sammanstrålade delar av SiV med Svantorp den 25 september. Följande punkter lyftes under vår träff: Yrkesvux; Om vi ska ha mera hur ska det finansieras? Det krävs mer bidrag för detta eftersom yrkesutbildningar är så dyra. (denna fråga lyftes också med skolverket där Eva Nordlund … Läs mer

Årets ViS-konferens

adminSiV på turné

Mingel_SiV_Petter

SiV deltog som vanligt i den årliga ViS-konferensen men i år var vi delaktig på ett lite annorlunda sätt. Vi hade nämligen ett eget seminarie som alla deltagare i konferensen kunde anmäla sig till. Har du koll på Vux 2012, var namnet på vårt seminarie och detta lockade till sig inte mindre än 65 st anmälda deltagare. Kul :)! Vi … Läs mer

Utbildningsdag på Programkontoret – Informationsmöte för ansökare

adminSiV på turné

Internationella Programkontoret ville med dagen berätta lite kort om vad de kan hjälpa till med. Deras uppdrag är att stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning och livslångt lärande med målgrupperna: Vuxenutbildning, skola, högskola samt yrkesutbildning. Om du skulle vilja, med internationell karaktär, fortbilda dig personligen, göra ett studiebesök, Undervisa, samarbeta i ett projekt eller nätverk, arrangera eller delta … Läs mer