ViS dialogkonferenser i matematik 2017 i samarbete med NCM

Linda JarlskogViS-matematik

OBS! Konferensen i Sundsvall är inställd. Vi hänvisar till samma datum i Borlänge. Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer. Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta … Läs mer

Externa konferenser 2016

Linda JarlskogViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även bevakat och medverkat av andra organiserade konferenser. En konferens där vi medverkade i med två presentationer var ALM23 på Irland. En annan som vi medverkade i med tre presentationer och ett bokbord var matematikbiennalen i Karlstad.  Konferensen som organiserades av SMDF (Sveriges matematikdidaktiska forskare), även den i Karlstad, bevakades. Dessutom deltog vi med … Läs mer

Fyra konferenser på temat Matematiksvårigheter

adminViS-matematik

Välkommen till en interaktiv konferens om vuxnas matematiksvårigheter med bidrag från forskning och undervisningspraktik. Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare som möter elever i matematiksvårigheter. Det finns förhållandevis mycket forskning om vuxnas lärande, däremot är det matematikdidaktiska forskningsfältet med fokus på vuxna begränsat. Avsikten med konferenserna som anordnas av ViS-matematik är att skapa en arena där forskare … Läs mer

Externa konferenser 2015

Linda JarlskogViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även medverkat i av andra organiserade konferenser. En konferens där vi medverkade med två presentationer och en artikel (ALM Journal) var ALM22 i Washington DC, sommaren 2015. Läs gärna rapporten från denna konferens under fliken Dokument.

Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan

adminViS-matematik

Onsdagen 23 september 2015 är det dags för den avslutande konferensen av projektet   ”Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan”. Konferensen är i Malmö. Läs mer om projektet och om avslutningskonferensen.

Fyra konferenser på temat ”Matematik och språk”

adminViS-matematik

Den 3:e oktober 2014 och den 30:e januari 2015 anordnade ViS-matematik de två sista konferensen med temat ”matematik och språk”. Dessa konferenser var i Skellefteå respektive Göteborg. Dessförinnan anordnades två konferenser på samma tema, en i Lund och en Stockholm. Läs gärna våra rapport från konferenserna i Skellefteå och Göteborg under fliken Dokument.

Externa konferenser 2014

adminViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även bevakat av andra organiserade konferenser. En konferens som har bevakats är ALM21 i Bern, sommaren 2014. En annan konferens som har bevaktats är matematikbiennalen 2014 i Umeå. Läs gärna våra rapporter från dessa konferenser under fliken Dokument.