ViS dialogkonferenser i matematik 2017 i samarbete med NCM

Linda JarlskogViS-matematik

Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer. Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta del av inspirerande föreläsningar kommer vi gemensamt att arbeta med dessa frågor. Några … Läs mer

Externa konferenser 2016

Linda JarlskogViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även bevakat och medverkat av andra organiserade konferenser. En konferens där vi medverkade i med två presentationer var ALM23 på Irland. En annan som vi medverkade i med tre presentationer och ett bokbord var matematikbiennalen i Karlstad.  Konferensen som organiserades av SMDF (Sveriges matematikdidaktiska forskare), även den i Karlstad, bevakades. Dessutom deltog vi med … Läs mer

Fyra konferenser på temat Matematiksvårigheter

adminViS-matematik

Välkommen till en interaktiv konferens om vuxnas matematiksvårigheter med bidrag från forskning och undervisningspraktik. Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare som möter elever i matematiksvårigheter. Det finns förhållandevis mycket forskning om vuxnas lärande, däremot är det matematikdidaktiska forskningsfältet med fokus på vuxna begränsat. Avsikten med konferenserna som anordnas av ViS-matematik är att skapa en arena där forskare … Läs mer

Externa konferenser 2015

Linda JarlskogViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även medverkat i av andra organiserade konferenser. En konferens där vi medverkade med två presentationer och en artikel (ALM Journal) var ALM22 i Washington DC, sommaren 2015. Läs gärna rapporten från denna konferens under fliken Dokument.

Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan

adminViS-matematik

Onsdagen 23 september 2015 är det dags för den avslutande konferensen av projektet   ”Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan”. Konferensen är i Malmö. Läs mer om projektet och om avslutningskonferensen.

Fyra konferenser på temat ”Matematik och språk”

adminViS-matematik

Den 3:e oktober 2014 och den 30:e januari 2015 anordnade ViS-matematik de två sista konferensen med temat ”matematik och språk”. Dessa konferenser var i Skellefteå respektive Göteborg. Dessförinnan anordnades två konferenser på samma tema, en i Lund och en Stockholm. Läs gärna våra rapport från konferenserna i Skellefteå och Göteborg under fliken Dokument.

Externa konferenser 2014

adminViS-matematik

Utöver att anordna konferenser har ViS-matematik även bevakat av andra organiserade konferenser. En konferens som har bevakats är ALM21 i Bern, sommaren 2014. En annan konferens som har bevaktats är matematikbiennalen 2014 i Umeå. Läs gärna våra rapporter från dessa konferenser under fliken Dokument.