Hjälp oss att påverka genom att fylla i vår enkät och sprid länken

ViSViSa

Hjälp oss att belysa hur administratörer inom vuxenutbildningen har det i sitt arbete. Enkätsvaren är anonyma och du får gärna sprida länken till andra administratörer inom vuxenutbildningen. Ditt svar hjälper oss att förstå vad vuxenutbildningens administratörer verkligen gör och vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Resultatet av enkäten presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg. … Läs mer

Seminarium för administratörer inom vuxenutbildningen

ViSAktuella konferenser, ViSa

Datum: 15 september 2017 Plats: Hotell Riverton i Göteborg Preliminärt innehåll: ”Hur du lyckas med ökad arbetsglädje, högre måluppfyllnad och lägre stress” med den populära föreläsaren Jan Tern PUL försvinner och ersätts av en ny dataskyddsförordning. Vad innebär det? Resultatet av enkäten kring hur administratörer upplever sitt arbete presenteras. Dagen ger naturligtvis också möjlighet att träffa andra administratörer inom vuxenutbildningen och … Läs mer

Arbetsgruppen träffas

adminViSa

Arbetsgruppen träffades i Malmö och gjorde de sista finjusteringarna inför morgondagens seminarie.

Seminarium i Umeå

adminViSa

Allt gick enligt planerna och de 20 deltagarna verkade nöjda. Sammanställd utvärdering kommer inom kort.

Arbetsgruppen träffas

adminViSa

Arbetsgruppen träffades under VIS-konferensen i Stockholm. Vi planerade för nästa seminarium som kommer att hållas i Malmö den 11 maj.

Arbetsgruppen träffas

adminViSa

Arbetsgruppen träffades i Järfälla och planerade inför Vuxenutbildningskonferensen i Stockholm 19-20 mars, samt för seminarier i Malmö vecka 19 och Umeå, Luleå vecka 39. Gruppen skrev även verksamhetsplan för 2012, samt verksamhetsberättelse för 2011.

Arbetsgruppen träffas

adminViSa

Arbetsgruppen träffades och gick igenom alla utvärderingar. Vi jobbade vidare med förslagen som lämnats in. Vi planerade också inför Vuxenutbildningskonferensen 19 – 20 mars i Stockholm där VISa kommer att ha seminarier riktade mot vår målgrupp.