Kärnfull verksamhet med kraft att påverka

ViS bildades hösten 2007 genom en sammanslagning av Rvux och Lärvux.

Våra kärnfrågor är bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapar vi goda förutsättningar för kursdeltagare och studerande att nå sina mål.

ViS är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Kommunala och privata utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland ViS medlemmar. Tillsammans är vi starka och har större möjlighet att påverka.