Månadens goda exempel, robot lär SFI-elever svenska

ViSReportage

… eller i alla fall månadens mest originella exempel. Eleverna som går SFI i Alvik fick härom dagen besök av den människoliknande roboten Furhat. Han kom dit för att samtala med eleverna på svenska. Det är ett forskningsprojekt från KTH. Professor i talkommunikation Olov Engwall berättar hur roboten ska utvecklas så att den på bästa sätt ska kunna samtala med … Läs mer

Månadens goda exempel

ViSReportage

Säters snickerifabrik behövde anställa och nyanlända behövde arbete. Det som saknades för en matchning var yrkesspråket. Då beställde företaget en uppdragsutbildning i yrkessvenska från kommunen med fokus på ord och meningar som behövs i jobbet.  Nu har man anställt tre nyanlända personer och tagit in en ny praktikant som troligen kommer att få tillsvidareanställning när praktikperioden är slut. – Att kunna … Läs mer

ViS konferens i matematik 19-20 april

ViSAktuellt

Digitalisering i vuxenutbildningen, nya kursplaner i matematik, programmering, symbolhantering och digitala verktyg – hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Till anmälan>>>

Möte med Komvuxutredningen

ViSAktuellt

Idag, 18 januari har jag, som ordförande för ViS, tillsammans med företrädare för ett antal andra organisationer,  träffat Komvuxutredningen. Utredningen har ett uppdrag som kan komma att påverka många delar av vuxenutbildningen och de som vill ta del av densamma så det var värdefullt att få tillfälle att framföra ViS synpunkter på olika frågeställningar och samtidigt höra andra organisationers åsikter. … Läs mer

ViSOkategoriserade

Från ViS sida betonade jag bland annat behovet av förändrade urvalsregler till vuxenutbildningen om dess hela målgrupp ska få tillgång till utbildning. Idag utestängs till exempel många som behöver utbildning för kompetensutveckling eller yrkesväxling. Möjligheten att få ta del av utbildning i dessa syften varierar också alltför mycket över landet. Jag lyfte också fram att dagens krav för en högskoleförberedande … Läs mer

Reportage: Mobilitet är det nya lärandet

ViSAktuellt

”Det nätbaserade och att vi är uppkopplade ger oss mobilitet och oanade möjligheter att sätta verklig fart i lärandet på alla nivåer, inte minst inom vuxenutbildningen” säger Jimmy Jaldemark, docent vid Mittuniversitetet i ViS nya reportage