Inställd matematikkonferens

ViSAktuellt

Matematiknätverkets planerade konferens i Sundsvall 12-13 oktober med temat Modellering och problemlösning – Matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer är inställd. Vi hänvisar till motsvarande konferens i Borlänge med samma tid och tema. Sista anmälningsdag 29/9. Välkomna till Borlänge.

Rapport från ViS styrelsemöte 12-13 september

ViSAktuellt

På ViS styrelsemöte diskuterades bl.a. ViS informationsarbete. Vi vill gärna veta vad ni medlemmar efterfrågar. Vad är bra? Vad kan förbättras Besök av Lil Ljunggren Lönnberg ordförande Dua (delegationen för unga i arbete). Diskussion om deras utökade uppdrag med nyanländas etablering Se bilaga för info o viktiga datum Planering av våra mötesplatser. Viktiga datum att boka redan nu är Skolledarforum 21-22 november … Läs mer

Mångfald i förskolan-ett integrationsprojekt

Hans MélenReportage

I följande artikel beskriver Lisbeth Jonasson ett lyckat samarbetsprojekt mellan kommunerna Kalmar,Torsås och Mörbylånga. Projekt: Asyl, Migrations- och integrationsfonden har beviljat Kunskapsnavet medel för att utbilda nyanlända till barnskötare. Målet är att minst hälften av dem har någon form av anställning efter projektet. Ytterligare mål är att skapa en utbildningsmodell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten som sedan kan … Läs mer

ViSa arbetsgruppsmöte i Umeå 28-29 juni

ViSViSa

I ett underbart soligt Umeå träffades arbetsgruppen för ett sista möte innan sommarledigheten På dagordningen stod i första hand planering av konferensen i Göteborg den 15 september. Programmet är färdigt, lokal bokad samt föreläsarna inbokade. Arbetsgruppen diskuterade hur vi ska få en levande Facebook-sida och bli attraktiva för våra administratörer. Nyfikenheten kring enkäten var stor och vi fick besked att … Läs mer

Webbinariefortbildning för studie- och yrkesvägledare inom fortbildning

Ola NordellAktuellt, SiV

Intresset för fortbildning via nätet har varit stort under våren och nu fortsätter vi med fler webbinarier i höst med denna form av fortbildning i samarbete med Vuxvagledning.se. För att få mer information går du in på länken nedan, där du också kan anmäla dig och också registrera dig för att få fortlöpande information. Vissa av vårens webbinarier kan du se i efterhand fortfarande. … Läs mer

IKT og voksnes læring

Hans MélenReportage

I denna och kommande artiklar kommer vi att belysa olika aspekter av IKT-frågor kring vuxnas lärande. Torhild Slåtto ger här en lägesbeskrivning utifrån några nordiska projekt. Läs artikeln IKT_voksnes_læring

Almedalen-Komvuxutredningen

Hans MélenReportage

I den här artikeln berättar Anna Falkström Olsson, styrelseledamot i ViS, om Roger Mörtviks presentation av det pågående arbetet med komvuxutredningen. Läs artikeln Almedalen- komvuxutredningen

Kompetensförsörjning för tillväxt och välfärd

Hans MélenReportage

Här kommer det första reportaget från ViS medverkan i Almedalsveckan. Monica Lundqvist från Lappland, styrelsemedlem i ViS, summerar här sina intryck. Vi återkommer med flera reportage kring Almedalsveckans seminarier. Läs artikeln Artikel-Almedalen