Mingel i Almedalen

ViSAktuellt

Vi avslutar Vuxenutbildningens dag i Almedalen med ett mingel i länsstyrelsens trädgård. Träffa kolleger och vänner och knyt nya kontakter. Summera dagens samtal och planera hur vi ska fortsätta att verka för världens bästa vuxenutbildning. Välkommen tisdag 4 juli kl 20:00-22.00 i Länsstyrelsens trädgård. Anmälan  

ViS i ALmedalen

ViSAktuellt

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft. ViS Spanar – Tolkar – Driver – Delar Välkommen till Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2017

Enkätundersökning för vuxenutbildningens administratörer

ViSAktuellt

Nätverket för administratörer i vuxenutbildningen ViSa, gör en undersökning för att förstå vad yrkesgruppen verkligen gör och vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Hjälp oss att besvara och sprida enkäten.  Resultatet presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg. Gå till enkäten

Hjälp oss att påverka genom att fylla i vår enkät och sprid länken

ViSViSa

Hjälp oss att belysa hur administratörer inom vuxenutbildningen har det i sitt arbete. Enkätsvaren är anonyma och du får gärna sprida länken till andra administratörer inom vuxenutbildningen. Ditt svar hjälper oss att förstå vad vuxenutbildningens administratörer verkligen gör och vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Resultatet av enkäten presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg. … Läs mer

ViS remissvar, förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter

ViSAktuellt

ViS ser positivt på att digital kompetens och programmering ges en tydligare roll i både kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna men anser samtidigt att man måste vara vaksam så att nytt kursinnehåll inte konkurrerar med centrala delar av dagens. Vi pekar också på behovet av fortbildning för lärare och övrig personals digitala kompetens och framtagandet av stödmaterial. Dnr … Läs mer

Seminarium för administratörer inom vuxenutbildningen

ViSAktuella konferenser, ViSa

Datum: 15 september 2017 Plats: Hotell Riverton i Göteborg Preliminärt innehåll: ”Hur du lyckas med ökad arbetsglädje, högre måluppfyllnad och lägre stress” med den populära föreläsaren Jan Tern PUL försvinner och ersätts av en ny dataskyddsförordning. Vad innebär det? Resultatet av enkäten kring hur administratörer upplever sitt arbete presenteras. Dagen ger naturligtvis också möjlighet att träffa andra administratörer inom vuxenutbildningen och … Läs mer

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2017

ViSAktuellt

Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett, men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen – och vad säger de som arbetar i praktiken? Välkommen till en heldag med debatter och samtal om den glödheta frågan – vuxenutbildning! Vuxenutbildningens dag, programet Vi ses i Almedalen!

Lämna synpunkter till Komvuxutredningen

ViSAktuellt

Komvuxutredningen vill gärna ha dina synpunkter kring de frågor som man arbetar med. Skicka ett mail och ta chansen att påverka  u.komvuxdialog@regeringskansliet.se Läs mer om Komvuxutredningens uppdrag>>>

ViS remissvar om CSN och studiestartsstöd

ViSAktuellt

ViS är i huvudsak positiv till utformningen av föreskrifter och allmänna råd gällande studiestartsstöd men har synpunkter gällande krav på sökandes tid som anmäld på Arbetsförmedlingen beräkningsmodell samt tidpunkten för meddelande om medel den administrativa bördan som läggs på kommunerna Läs vårt remissvar>>>