Remissvar angående Komvuxutredningen

ViSAktuellt

Läs ViS remissvar angående En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71). Dnr U2018/03652/GV  ViS ställer sig bakom huvuddelen av de framlagda förslagen men vill påpeka att – ambitionshöjningen medför fördyring som kommunerna måste kompenseras för – styrdokument och regleringar måste ge utrymme för lokala och regionala anpassningar

Sista styrelsemötet för 2018

ViSAktuellt

På årets sista styrelsemöte diskuterades bl.a. ViS konferensen 8-9 april 2019 i Linköping och ViS remissvar på Komvuxutredningen. Mötet avslutades med givande diskussioner med MichaelaZankl och Inger Bergendorff (bilden) från Sfi-utredningen  

Komvux-50 år av andra chanser

Hans MélenReportage

Marja Beckman har samtalat med studerande och lärare om vad komvux betytt för dem. Läs  artikel: Komvux 50 år av andra chanser

Intressant konferens i Norge om livslångt lärande

Hans MélenReportage

I vinter organiserar ICDE en intressant konferens på temat livslångt lärande och inkluderande arbetsliv. Konferensen äger rum i Lillehammer Läs  Torhild Slåttos artikel: Global pådriver inviterer til internasjonalt toppmøte om livslang læring

Komvux firar 50 år!

ViSAktuellt

Så länge har möjligheten funnits för den som kanske inte passade in i den vanliga skolan att ta igen missade skolår. Men vad betyder det egentligen för dig som fått och tagit chansen? Det vill Karlavagnen höra när de på tisdag (4 dec) uppmärksammar jubilaren! Sedan 1968 har massor av människor utbildats eller läst upp sina betyg genom kommunala vuxenutbildningar. … Läs mer

Komvux firade 50 år

ViSAktuellt

Många ville fira när Komvux fyllde 50 år. Festligheterna i form av ett seminarium anordnades av Skolverket i samarbete med SKL och ViS. – Vad betyder Komvux för dig? Frågade vi några av deltagarna