Månadens goda exempel, digitalisering av SFI – forskningsprojekt förkortar inlärningstiden

ViSReportage

Hermods har tillsammans med ett antal aktörer bland annat Invigos, KTH och Lingsoft startat ett forskningsprojekt som ska minska inlärningstiden för sfi-elever med 25 % med hjälp av ett digitalt verktyg. Syftet med projektet är att effektivera sfi-elevers lärande för att på så sätt snabbare integreras in i det svenska samhället. Det digitala verktyget ska också ge dem inspiration och göra … Läs mer

ViS har svart på två remisser

ViSAktuellt

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i nationella program Förslag till MYHs föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan Läs ViS svar

ViS svarar lärarfacken om entreprenadförlagd utbildning

ViSAktuellt

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har i olika debattinlägg ifrågasatt entreprenadförläggning och upphandling av vuxenutbildning. ViS delar inte den bild som målas upp och framför allt inte förslaget att förbjuda entreprenadförlagd utbildning. Läs mer

ViS svarar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om entreprenadförlagd utbildning

ViSOkategoriserade

I olika debattinlägg den senaste tiden har entreprenadförläggning och upphandling av vuxenutbildning ifrågasatts av både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Det har bland annat framhållits att prispress i samband med upphandling leder till försämrad kvalitet och försämrade arbetsvillkor och att upphandling tenderar att skapa kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg samt sämre förutsättningar för kompetensutveckling. Vuxenutbildning i Samverkan delar inte den … Läs mer

2018 års vuxenutbildningskonferens

ViSAktuella konferenser, Aktuellt

Konf 2018

Välkommen till ViS Vuxenutbildningskonferens! Planeringen är i full gång och vi kommer inom kort att börja uppdatera programmet. Klara föreläsare är bl.a: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister James Nottingham, ”pedagogisk guru”, författare m.m. Håll dig uppdaterad om programmet

Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Hans MélenReportage

I följande artikel berättar Mohamed Chaib om hur begreppet livslångt lärande utvecklats utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Författaren är grundare till det nationella centret Encell och var dess föreståndare under den första tioårsperioden. Läs artikeln: Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter-arvet från Condorcet

Månadens goda exempel, rekryterande industriutbildning i Skellefteå

Hans MélenReportage

Under den här rubriken kommer vi fortsättningsvis att publicera goda exempel från vuxenutbildningen runt om i landet.Det första exemplet är hämtat från en rekryterande industriutbildning inom Smart Industri T2 College i Skellefteå där man utvecklar ett koncept för en kurs/utbildning där fokus ligger i att eleverna får utveckla sina kreativa och problemlösande förmågor, egenskaper som efterfrågas i industrin. Det handlar … Läs mer