Vuxenutbildningen i framtiden

Framtidsstudien blev klar i april 2014.

 Rapporten finns att hämta här

Sverige står inför stora utmaningar i framtiden. Vi är ett litet exportberoende land och för att stärka vår internationella konkurrenskraft och därmed trygga vår välfärd behöver vi slå vakt om och stärka vår innovationsförmåga och långsiktiga kompetensförsörjning.

Den strukturomvandling, automatisering och rationalisering som driver på förändringar i närings- och arbetsliv ställer krav utbildningssystemet att upprätthålla kvalitet och svara mot nya behov, dels på kort sikt men även på lite längre sikt.

ViS har därför tagit initiativet till en ny framtidsstudie om vuxenutbildningen i framtiden tillsammans med Kairos Future. Syftet med studien är att undersöka vuxenutbildningen och det livslånga lärandet utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på utbildningsaktörer genom att:

 • Kartlägga och analysera hur olika aktörer ser på vuxenutbildning i framtiden livslångt lärande
 • Visa på omvärldsförändringar som kommer att ställa nya krav på utbildningssystemen och dess olika aktörer
 • Presentera olika framtidsbilder av framtidens vuxenutbildning

Medarrangörer i studien förutom ViS är:

 • Stockholms stad
 • Göteborg stad
 • Malmö stad
 • Jönköpings kommun
 • Linköpings kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Växjö kommun
 • Anton B Nilsen Utbildning AB