Ett förbund som ger ny näring

Alla som arbetar med vuxnas lärande vinner på att vara medlem i ViS.
ViS är branschorganisationen för den formella vuxenutbildningen i Sverige. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir vår röst när vi driver viktiga frågor för vuxenutbildningen. Som medlem är du och din organisation också en del i ett stort nätverk som ger värdefulla kontakter, såväl nationellt som internationellt. Ni får kurser och konferenser till rabatterade priser samt goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter. Inspiration, energi och ny näring får ni på köpet.

Årsavgift

  • Som medlem definieras en organisation/juridisk person med ett och samma organisationsnummer
  • Medlemsavgiften för 2018 är:

7 500 kronor för medlem med 1-24 anställda
15 000 kronor för medlem med 25 eller fler anställda

Årsmötet 2018 beslöt att årsavgiften kommer vara oförändrad 2019.