På gång

Stora förberedelser inför 2019 års ViS konferens.

Vux på spåret – vart är vi på väg?
Troed Troedsson, Emma Frans, Skolverket och förhoppningsvis vår nygamla utbildningsminister är några av programpunkterna. På kvällen blir det middag med underhållning.
Välkommen till Linköping 8-9 april!
Säkra din plats

Vi jobbar med 2018 års verksamhetsberättelse och 2019 års verksamhetsplan

I anslutning till ViS konferensen i Linköping hålls föreningens årsmöte. Kom och påverka det fortsatta arbetet.

Almedalen 2019

Förberedelserna är i full gång inför Almedalen 2019. Boka redan nu Vuxenutbildningens dag 2 juli 2019. Det blir en dag full med debatter, information, påverkan, mingel och kontaktskapande.