Remissvar och skrivelser

ViS tillvaratar vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Här kan du ta del av våra remissvar i specifika frågor samt övriga yttranden och skrivelser.

2018

2014

2013

2011

2010