Reseberättelse 2014

adminSiV

Nu kan du läsa Jenny Rosvalls reseberättelse. Jenny fick tilldelat SiV:s sedvanliga resestipendium 2014. Stipendiet innebar deltagande på Educational guidance in Denmark den 11-16 maj. Du hittar den under Utdelade resestipendium.