2016 års resestipendium

Ola NordellResestipendium

Jeanette (2)

Reseberättelse från IAEVG-konferensen i Madrid, Spanien 2016. Jeannette Lehninger var där och bevakade.

Mitt namn är Jeannette Lehninger och det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot årets resestipendium för deltagande på IAEVG´S konferensen i Madrid.
Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare inom Stockholm stad sedan 2009, och arbetar idag inom Arbetsmarknadsförvaltningen på SFI Söderort där jag vägleder vuxna. Att dagligen få möta individer från jordens alla hörn är både berikande och utmanande. Temat för årets konferens är Promotion Equity through Guidance and Counseling. Reflection, Action, Impact. Ledorden för årets konferens fångar det jag upplever att jag arbetar med dagligen men även det som jag uppfattar vara ett av mina största utvecklingsområden, då tiden ofta är en bristvara och reflektion är en nödvändighet för att förstå vilken inverkan våra handlingar kan ha på de individer som vi studie- och yrkesvägledare möter. Jag har därför stora förväntningar och hoppas på att konferensen skall ge mig inspiration, kollegialt utbyte samt nya idéer kring hur vi kan arbeta vidare med dessa viktiga frågor här i Sverige.

2016 IAEVG

Jeannette berättar om resan här>>