ViS konferens i matematik 13-14 september 2018 – förlängd anmälan

ViSAktuellt, Okategoriserade

Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik. Programmering, symbolhantering och digitala verktyg – hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Konferensen äger rum i Stockholm.
Anmälningstiden till är förlängd till 7 september.
Till anmälan>>>