ViSa arbetsgruppsmöte i Umeå 28-29 juni

ViSViSa

I ett underbart soligt Umeå träffades arbetsgruppen för ett sista möte innan sommarledigheten
På dagordningen stod i första hand planering av konferensen i Göteborg den 15 september. Programmet är färdigt, lokal bokad samt föreläsarna inbokade.
Arbetsgruppen diskuterade hur vi ska få en levande Facebook-sida och bli attraktiva för våra administratörer.
Nyfikenheten kring enkäten var stor och vi fick besked att ca 80 personer redan besvarat enkäten under de få dagar den varit publicerad och trots att länken som gick ut inte fungerade.
Arbetsgruppen diskuterade frågeställningar inför ev. möte med skolverket i december, där vi även inväntar synpunkter i enkäten som ligger ute. Bara i arbetsgruppen var frågorna många och det blev mycket diskussioner kring rättighetslagstiftning och examensbevis.