Nordisk konferens om vuxnas matematiklärande,april 2020

Save the date! Nordisk konferens om vuxnas matematiklärande

Matematiska färdigheter  och kompetenser är en väsentlig förutsättning för vuxnas aktiva deltagande i ett demokratiskt  samhällsliv men har också betydelse för arbetsliv och möjligheter till utbildning. Hör forskare och praktiker presentera perspektiv på vuxnas matematiklärande och matematik.

Ta chansen  till dialog med andra vuxenutbildare kring kärnfrågorna inom matematiklärandet!

Konferensen äger rum den 20-21. april 2020 och vänder sig till lärare, forskare och ledare inom  vuxenutbildningen, samt till  beslutsfattare och politiker med intresse för området.

I föreläsningar och workshops använder vi nordiska språk med möjlighet att också ställa frågor på engelska.

För information om konferensen hänvisar vi till NVL’s hemsida, www.nvl.org samt till www.visnet.se

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL),  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College och 3F.

Mera information nedan.

https://www.visnet.se/wp-content/uploads/2019/10/Indbydelse-til-nordisk-konference-om-voksnes-matematiklæring.pdf