Delaktighet, motivation och kartläggning i matematikkurser

Välkommen att delta i ett webbinarium torsdag 17 februari kl. 14:00 – 16:45 där vi bland annat kommer att belysa orienteringskurser, kartläggning och deltagarinflytande som redskap för att skapa motivation till studier.

Vi kommer att beröra frågeställningar som är särskilt viktiga i den grundläggande utbildningen.

Vi välkomnar deltagare som på olika sätt är engagerade i vuxenutbildningens matematikkurser som lärare, skolledare och studie/yrkesvägledare.

Program

Inledning: Christer Näslund och Hans Melén inleder med ett samtal om styrdokumentens texter kring orienteringskurser, motivation och elevernas rätt till delaktighet. De kommer att beröra matematikens roll i samhällets kompetensförsörjning men också de förändrade krav på matematikkunskaper som ett alltmer digitaliserat arbets- och vardagsliv ställer.

Inledningen inkluderar också en översiktspresentation av några kommande aktiviteter inom bland annat ViS.

Orienteringskurser och kartläggning: Elisabet Bellander från Komvux i Lund presenterar hur de arbetar med kartläggning och orienteringskurser på grundläggande- och gymnasial nivå.

Kompetens Norges modell: Tanja Aas som arbetar vid Direktoratet för högre utbildning i Norge och har under de senaste åren utvecklat olika e-lärande verktyg inom grundläggande matematikfärdigheter vilket hon kommer att presentera.

Tid:         torsdag 17 februari 2022, kl. 14:00 – 16:45
Plats:      på distans, ni får en inloggningslänk till Zoom senast på förmiddagen samma dag.
Pris:        deltagandet är avgiftsfritt.

Eventuella uppdateringar av programmet samt presentationer av medverkande och innehåll finns här

Anmälan: Anmälan senast 15 februari görs till linda.jarlskog@lund.se. Ni får en bekräftelse på er anmälan.

Varmt välkomna!

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande