En film för studie- och yrkesvägledning

Nätverkande som metod för individen – Film med övningar och handledning

Betydelsen av Nätverkande blir allt större i det samhälle vi lever i och inte minst som arbetssökande. SiV har skapat en film med tillhörande arbetsmaterial som kostnadsfritt kan användas av Studie- och yrkesvägledare, lärare, coacher eller samtalsledare som på enkel svenska förklarar ordet nätverk och betydelsen av nätverkande vad gäller jobb och utbildning. Filmen finns både med undertext och utan undertext. Till filmen