Erfarenheter av förändringarna i matematikens styrdokument, kostnadsfritt webbinarium 25 april

NCM som resurs i vuxenutbildningens matematik

För drygt ett år sedan genomfördes en del förändringar i styrdokumenten som påverkat vuxenutbildningens matematikkurser. En förenklad betygsskala infördes för grundläggande kurser och i gymnasiekurserna blev det en del förändringar/förskjutningar i kursinnehållet. Senare har också policyn kring betygsättning ändrats.

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande vill nu ge möjligheter till information men också till erfarenhetsutbyte. Vilka problem har man mött och vilka erfarenheter har gjorts? Vi kommer att samla in och dokumentera de synpunkter som framkommer för att föra dem vidare till Skolverket.

Vi gör detta tillsammans med Peter Nyström, föreståndare för NCM, och vill då också ge exempel på hur NCM kan vara en viktig resurs i det lokala kvalitetsarbetet för att uppnå bättre matematikresultat.

Deltagandet är gratis men föranmälan krävs.

Anmäl dig via mail till vismatematik@visnet.se senast 24 april 2023 kl. 12:00.

Seminariet genomförs i Zoom och pågår kl. 13:30 – 16.00.

Varmt välkomna!