Förändringar som berör vuxenutbildningens matematikkurser på grundläggande och gymnasial nivå

Välkomna på webbinarium 25 november 2021 om aktuella förändringar som berör vuxenutbildningens matematikkurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Välkomna att träffa Simon Husberg och Johan Falk från Skolverket.  I webbinariet ges information om aktuella och kommande förändringar som berör vuxenutbildningens matematik. Huvudfokus kommer att vara förändringarna i matematik inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå som börjar gälla den 1 januari 2022. Även förändringarna gällande en förenklad betygsskala i matematik på grundläggande nivå samt kompetensutveckling i matematikundervisningen från Skolverket kommer att beröras. Under webbinariet ges möjlighet att ställa frågor och ha dialog med Skolverket.

Simon och Johan kommer även att berätta kort om den ämnesutformning av gymnasial nivå som planeras till 2025, då ämnesbetyg kommer att ersätta dagens kursbetyg.

Efter Skolverkets inslag, som avslutas ca kl. 15:30, kommer vi att presentera ViS-matematiknätverk samt ge en översikt av egna och andras aktiviteter som Matematikbiennalen och NVLs nordiska konferens med inriktning mot vuxnas lärande i matematik. Vi kommer även att berätta om organisationen Adults Learning Mathematics (ALM) vars medlemmar kommer från hela världen.

Avslutningsvis inbjuder vi till dialog om ViS verksamhet 2022.

Om de medverkande:
Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med ämnes- och kursplaner i matematik

Simon Husberg, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med frågor som rör vuxenutbildningen, bland annat organisation och aktuella förändringar inom skolformen.

Tid: torsdag 25 november 2021, kl. 14:00 – 16:30, Skolverket medverkar fram till 15.30
Plats: på distans, ni får en inloggningslänk till Zoom senast onsdag 24 november.
Anmälan: Anmäl till linda.jarlskog@lund.se, senast tisdag 23 november
Pris Kostnadsfritt
Varmt välkomna!