Hur förbereder lärarutbildningarna för komvux?

2019 uppmärksammades regeringen av bl.a. professor Andreas Fejes på att lärarutbildningarna inte förbereder studenterna för arbete inom komvux. Regeringen gav därför Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga och granska detta. Nu har UKÄ släppt sin rapport, där man både pekar på stora brister i hur lärarutbildningarna förbereder för komvux, och förslag på hur detta kan förbättras.

I detta avsnitt av ViS Live samtalar de ansvariga utredarna på UKÄ med en representant för Lärarutbildningskonventet kring granskningsresultatet. Vi får också möta en nyutexaminerad lärare som gick direkt från utbildningen till att bli lärare inom sfi. Du kommer också själv kunna ställa frågor direkt till de medverkande.

Tid:
Fredag 18 juni kl 11:00-12:00

Medverkande:
Ulrika Boman, utredare UKÄ
Anna Lundh, utredare UKÄ
Sebastian Steele, utredare UKÄ
Håkan Löfgren, dekan Linköpings universitet / Lärarutbildningskonventet
Philip Johansson, sfi-lärare Birgittaskolan Linköping
Moderator: Mikael Andersson

Webbinariet är kostnadsfritt
Länk till anmälan

Vi spelar inte in webbinariet.