Konferens om vuxnas matematiklärande 25-26 april

Påminnelse

NVL arrangerar, i nära samarbete med bl.a. ViS matematiknätverk, en konferens i Köpenhamn 25-26 april. Konferensen belyser flera viktiga områden inom kunskapsfältet vuxnas matematiklärande och ger samtidigt möjligheter till erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv. Några exempel från innehållet är matematik och demokrati, matematik och språk, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, digitalisering samt matematik i arbetslivet.

Uppdaterat program och anmälningsformulär

Sista anmälningsdag är 1 april.