Math in a digital Age, konferens om vuxnas matematiklärande

Organisationen ALM, Adults Learning Mathematics, har i år sin sommarkonferens i Lund 7-10 juli. ALM-konferenserna är en viktig mötesplats för forskare och praktiker inom vuxnas matematiklärande.

ViS-medlemmar får 50 % rabatt på avgiften för deltagande i en av konferensdagarna. Skriv ViS i rutan ”Additional information” i anmälningsformuläret som du hittar via nedanstående länk. Det går bra att anmäla sig fram till 25 juni. På sidan finns också program och annan information om konferensen. Ta chansen till ett internationellt perspektiv på matematiklärande och till spännande möten med både forskare och praktiker i en kreativ miljö!

http://www.alm-online.net/alm26_conference/