Nominera till styrelsen i ViS

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Valberedningen i ViS går igenom alla nominerade inför årsmötet för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i styrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet.

Har du eller vet du någon som har ett brinnande engagemang för att främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande samt utbildning och erfarenhet inom området så tveka inte att nominera personen till ViS styrelse.

Detta sker genom att skicka en kort motivering gärna med CV eller länk till LinkedIn profil till valberedningen@visnet.se för den nominerade samt kontaktuppgifter till den som nomineras (e-post adress och telefonnummer). Viktigt är även att den nominerade är vidtalad och arbetar i en organisation som är medlem i ViS.

Sista nomineringsdag är 15 januari 2024.

Årsmötet för 2024 äger preliminärt rum tisdag den 16 april kl 15-16. Mötet äger rum i samband med ett styrelsemöte, men genomförs digitalt.

// Hälsningar Valberedningen