Ny information kring vuxenutbildningskonferensen 2020

ViS konferenssen 2020

Som vi tidigare har meddelat kommer ViS-konferensen 2020 genomföras med i stort sett samma innehåll som planerat. Den avgörande skillnaden är att konferensen genomförs digitalt via Zoom och är komprimerad till en dag, nämligen den 23 november. Vi kommer att behålla det upplägg som är planerat från början, med inledande föreläsningar och presentationer som efterföljs av diskussioner i mindre grupper. I stort är det också samma medverkande presentatörer som i det ursprungliga programmet. Målet är att vi ska ha en aktiv konferens med en stor grad av interaktion mellan deltagarna.

Konferensdagen blir alltså måndagen den 23 november, mellan kl. 09.00 –16.00. Ett detaljerat schema för dagen kommer att presenteras inom kort på webben, och information med länkar till Zoom kommer att mailas till alla anmälda.

Dessa förändringar påverkar också de logibokningar som gjorts i samband med konferensen. Vi har lyckats förhandla fram att du som har bokat logi inför 2020 års konferens kommer att ha motsvarande belopp tillgodo inför 2022 års konferens Konferensavgiften kommer dock inte att återbetalas eftersom själva vuxenutbildningskonferensen 2020 kommer att genomföras.

Befintlig bekräftelse som mailats till respektive deltagare inför 2020 års konferens är underlag för den hotellbokning ni har tillgodo inför 2022.

ViS styrelse har också tagit beslutet att ändra datum för några andra kommande konferenser.

Skolledarforum, som vanligtvis genomförs i november, flyttas till våren 2021. Den stora vuxenutbildningskonferensen 2021 kommer att genomföras den 4 – 5 oktober i Linköping. Våren 2022 återvänder ViS-konferensen till Clarion Sign i Stockholm, och genomförs den 4 – 5 april.

Inför 2022 års konferens kommer tydliga instruktioner att finnas tillgängliga om hur ni gör för att få logikostnaden tillgodo.