Omvärldsförändring och matematiksvårigheter

Välkommen att delta i ViS-matematiks webbinarium med Arne Engström på temat ”Vuxenutbildningens utmaningar – omvärldsförändring och matematiksvårigheter”.

Datum och tid
måndag 5 december 2022 kl. 15:00 – ca 17:00.

Anmälan
anmälan görs till vismatematik@visnet.se senast 28 november. Du får en bekräftelse på din anmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.

Så går det till
Du får en länk till föreläsningen senast kl. 13 samma dag. Föreläsningen genomförs på Zoom och presentationsdelen spelas in.

Om Arne Engström
Arne Engström är biträdande professor i matematikdidaktik vid Strömstad Akademi och har arbetat i 20 år som lärarutbildare. Hans forskningsområde är låga prestationer i matematik. Han har bland annat varit involverad i Medelsta-studien, en av de största studierna i Sverige av elevers matematikprestationer.

Om webbinariet
Vuxenutbildningens omfattning har ökat under senare år och kommer sannolikt att fortsätta öka. Brister i ungdomsskolan, framför allt med ämnet matematik, leder till ett ökande behov hos unga vuxna att få komplettera gymnasiestudierna. Samtidigt som vuxenutbildningen har brister i form av studieavbrott, ökar kraven på flexibilitet och kvalitet. Energikris, ekonomisk nedgång och kriget i Ukraina skapar osäkerhet för de närmaste åren. Matematik fungerar som ett kritiskt filter i skolsystemet. Elever inom vuxenutbildningen har ofta skolmisslyckanden bakom sig med lågt självförtroende och en ängslan inför matematik. De flesta elever i grundskolan med stora svårigheter i matematik tillhör gruppen svagbegåvade. I föreläsningen ges en bred genomgång av fenomenet matematiksvårigheter.

Väl mött!

ViS-matematik