Seminarium för administratörer inom vuxenutbildningen

Datum: 15 september 2017
Plats: Hotell Riverton i Göteborg
Preliminärt innehåll:

ViSa, Jan Tern
”Hur du lyckas med ökad arbetsglädje, högre måluppfyllnad och lägre stress” med den populära föreläsaren Jan Tern

PUL försvinner och ersätts av en ny dataskyddsförordning. Vad innebär det?

Resultatet av enkäten kring hur administratörer upplever sitt arbete presenteras.

Dagen ger naturligtvis också möjlighet att träffa andra administratörer inom vuxenutbildningen och byta erfarenhet.

De 40 första som anmäler sig får en bok skriven av föreläsaren Jan Tern (värde ca 300:-).
Anmälan tom 30 juni ger ett bättre pris. Så vänta inte med anmälan!

För information och anmälan  eller Facebook