Seminarium om Matematik och språk

Tisdag 25 maj kl. 15 arrangerar NVL ett seminarium på temat Matematik och språk.
Håkan Lennerstad, professor vid Blekinge Tekniska Högskola medverkar.
Arrangemanget sker i samarbete med ViS matematiknätverk.

Läs mer