Kurs & Konferens

Nominera till styrelsen i ViS

ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Valberedningen i ViS går igenom alla nominerade inför årsmötet för att hitta de personer som är bäst lämpade att sitta i styrelsen och som tillsammans med övriga i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet. Har du eller vet du någon…

Läs mer

Almedalen 2023

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 30 juni, har i år fokus på kompetensförsörjning. Vi bjuder på ett spännande program med olika perspektiv. Dagen avslutas med eftersnack och mingel. Välkommen!

Läs mer